Northern Clot a la Porkada – 18 de Gener 2020

És extraordinària la solvència del becari-grafista que hi ha a l’oficina del Northern Clot. Per la professionalitat, creativitat, productivitat i perfum que desprèn ben bé es podria tractar d’una dona, però no és el nostre cas (malauradament). Fem Oink, Oink!!!